Over ons

Wij hebben als doel het behartigen van de belangen van patiënten die behandeld worden door een Register Chiropractor.

Alle patienten van Register Chiropractoren zijn van harte welkom bij de vereniging voor patiënten van Register Chiropractoren.

Register Chiropractoren zijn alle chiropractoren die zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Register van Register Chiropractoren (SNRC). Om hierbij te kunnne aansluiten moeten de chiropractoren voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. Zo moeten zij een diploma behalen aan een erkende opleiding tot chiropractor en ieder jaar bij en nascholing doen.

Daarnaast zijn deze Register Chiropractoren nog aangesloten bij een Nederlandse beroepsorganisatie voor chiropractoren. Er zijn drie Nederlandse beroepsorganisaties, tw eten: de Dutch Chiropractic Federation (DCF), de Christelijke Chiropractoren Associatie (CCA) en de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

 


U kunt onder andere bij ons terecht als u een vraag heeft over chiropractie of over een Register Chiropractor. Ook kunt u bij ons terecht als u een ervaring heeft met een Register Chiropractor die u met ons wilt delen.

Daarnaast kunt u bij ons terecht als een klacht heeft over een Register Chiropractor en hulp nodig heeft bij het indienen van de klacht.

Klachten dienen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg eerst aan de hand van de klachtenregeling voorgelegd te worden aan de klachtenfunctionaris van de SNRC, zie https://registerchiropractor.nl/klachten

Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u een klacht indienen bij de erkende geschilleninstantie Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren. Uitspraken van de geschilleninstanties in de zorg zijn terug te vinden op de website van Geschillendossier.nl

 

Lid worden

Als u zich wilt inschrijven als lid, kunt u het aanmeldformulier of uw gegevens mailen naar patientenchiropractie@gmail.com . Ook is het mogelijk om het aanmeldformulier in te leveren bij uw behandelend chiropractor.

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.

Indien gewenst kun u uw lidmaatschap beëindigen door een e-mail naar ons te sturen.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zie voor meer informatie het privacyreglement.

Op verzoek van leden kan de algemene leden vergadering bijeengeroepen worden.

Elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld.

 

Contact