Register Chiropractoren zijn aangesloten bij de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC).

Om zich te kunnen aansluiten en aangesloten te blijven moeten de chiropractoren aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, zoals het hebben van een universitair diploma welke is behaald aan een erkende universiteit en het doen van bij- en nascholing.

Daarnaast moeten de Register Chiropractoren aangesloten zijn bij één van de drie Nederlandse beroepsorganisaties van chiropractoren, de NCA, DCF en/ of the CCA.

Eventuele klachten dienen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg eerst behandeld te worden aan de hand van de klachtenregeling, voor de Register Chiropractoren is dit geregeld door de SNRC. Daarna is bij ontevredenheid het mogelijk om een geschil voor te leggen aan de erkende geschilleninstantie van Stichting Geschilleninstantie Register Chriopractoren (SGRC).

Hieronder vind u de links om naar de websites van de organisaties te gaan.

SNRC

NCA

DCF

CCA

SGRC

Vereniging voor Patiënten van Register Chiropractoren

logo VPRC